"Nenatex" je osnovan 1978 godne u Željuši, kao zanatska radnja. Ubrzo se kvalitetom svojih proizvoda probio na tržišta skoro svih republika bivše Jugoslavije. Stalni porast potražnje za našim proizvodima uslovljavao je konstanto povećavanje kapaciteta.

1995 godina je prelomna jer zanatska radnja prerasta u preduzeće i useljava se u novoizgrađeni pogon u Dimitrovgradu, ukupne površine 1200 m2. Pored proizvodnog dela preduzeće raspolaže i sa 1500 m2 magacinskog prostora. Zbog bolje kontrole kvaliteta sirovina, pored tkačkog pogona dobija i predionicu. Ukupni preraadni kapacitet "Nenatex"-a danas je 40-50t sirove vune ili 20-30t prediva. Uz povećanje proizvodnih kapaciteta, obogaćuje se i asortiman proizvoda. Uvode se novi artikli i novi materijali.

Pored tradicionalnih proizvoda kakvi su jambolije i krpare, "Nenatex" uvodi nove artikle i nove materijale. Popularni su krzneni tepisi i odskora ćebad i prekrivači, kako od vune i pamuka, tako i od novih sintetičkih materijala (akril).

U veoma teškim uslovima koji vladaju u privredi naše opštine, "Nenatex" je uspeo da opstane i nakon što je većina firmi u gradu prestala sa radom. U uslovima visoke stope nezaposlenosti "Nenatex" je uspevao da nastavi sa radom i obezbeđuje radna mesta. Veliki deo sirovina za proizvodnju obezbeđuje se iz izvora u našoj opštini. Najveći deo sirovina čini vuna, pa "Nenatex" ima velikog udela i u održanju i razvoju stočarske proizvodnje u opštini.