S.U.P.R. "Nenatex"

ul. Teslina b.b.

18320 Dimitrovgrad

tel. 010/361-566

fax. 010/361-164

e-mail: stojca@yubc.net

 

Direktor i vlasnik: Ivanov Tatjana
Saradnik za ekonomska pitanja: Ivanov Stojča